Varig endring

Du har alt som behøves for å gjøre de endringene du vil i livet ditt. Sannsynligvis vet du også hva som må til. Så hvorfor er det så vanskelig å gjennomføre mandagsforsettene og de gode intensjonene? Hvorfor er det så få som klarer å leve slik vi egentlig ønsker? Hva hindrer oss i å gjøre de tingene vi vet er bra for oss?

Kanskje ligger noe av svaret i at vi ikke er i stand til å fokusere den kraften vi har.
De fleste av oss lever svært fragmenterte liv, med et enormt impulstrykk, hvor oppmerksomheten og fokuset vårt går fra det ene til det andre mer eller mindre tilfeldig. Dessuten er ønsket om tilfredsstillelse i øyeblikket en enorm sterk drivkraft, som vinner over hva som er bra for oss på litt lenger sikt. 

Du har enorme ressurser og muligheter i deg, bare du lærer å bruke kraften i en konsentrert oppmerksomhet. Det er opp til deg selv å endre kvaliteten på ditt eget liv, og velge å være det mennesket du vil være. 

Men det kommer ikke av seg selv. Du har antakelig erfart at ren viljestyrke ikke er nok. Varig endring kommer heller ikke som resultat av skippertak. Kun bevisste valg her og nå, kan føre til de endringene du ønsker. Og da blir ikke målet bare én konkret endring,  men også det å ha bevissthet i hver eneste handling for å oppnå disse endringene. Gjennom Mindfulness er det fullt mulig å lære å ikke oppleve like mye ubehag når man gjør det man ”må” for å få det bra. Og det blir selvsagt lettere å gjøre ”riktige” valg om man ikke opplever det som slitsomt og smertefult, men tvert imot opplever glede i det man gjør. 

Mindfulness trener hjernen, gjør deg i stand til å styre oppmerksomheten, og til å ta hensiksmessige valg.  Øyeblikk for øyeblikk. 

Be the change you wish to see in the world

Mahatma Gandhi

Bilde varig endring