Mindfulness reduserer stress

Stress er i utgangspunktet en normal fysisk reaksjon, og kroppens måte å være forberedt på.  Når reaksjonen fungerer optimalt, gjør den oss fokusert, energisk og våken. I truende situasjoner kan en stressreaksjon faktisk redde liv, fordi den gir tilgang til ekstra styrke. 

Når vi er i fare tar kroppens autopilot over, og setter i gang funksjoner som har én hensikt – å gjøre oss bedre i stand til å kjempe eller flykte (fight or flight). Denne instiktive stress-reaksjonen på fare og uventede hendelser fungerer utmerket når vi har en bjørn i hælene, eller kjemper for livet mot en overfallsmann. 

Problemet er bare at hjernen ikke er i stand til å skille mot reelle farer – og tanker og bekymringer for hva som kan komme til å skje.
Det vil si at når vi er stresset – overveldet av bekymringer og frustrasjoner, arbeidsmengde og uventede hendelser, så reagerer kroppen på akkurat samme måte. 

Men kroppen kan bare holde ut å være i en slik alarmberedskap en kort periode før den begynner å slites ut. Hvis vi er stresset over lengre tid, begynner det å tære på kroppens immunforsvar og fungering. Og stresset går fra å være noe som hjelper oss, til å skape store problemer for helse og velvære, humør, konsentrasjon, relasjoner til andre og total livskvalitet. 

GASS OG BREMS Det autonome nervesystemet styrer vekslingen mellom gassen og bremsen i kroppen. Det består av det sympatiske nervesystemet som sørger for at kroppen blir kamp- og fluktklar, og det parasympatiske som sørger for å roe ned igjen. 

Under normale omstendigheter vil det være balanse i de to systemene og kroppen fungerer godt. Når vi er stresset, tar det sympatiske nervesystem over, og “gassen” går i bånn konstant. Og etterhvert – for mindre og mindre årsaker.

HJERNEFORSKNING viser at mindfulness styrker det parasympatiske og demper det sympatiske nervesystemet. Det er virkelig gode nyheter. Det betyr at det er mulig å drive “styrketrening” på systemet som regulerer gass og brems, og dermed bli bedre i stand til å kontrollere egne reaksjoner på tanker, bekymringer og uventede hendelser. 

Pressure gauge

 

Emancipate yourself from mental slavery, none but ourself can free our minds!

Bob Marley