Mindfulness

Mindfulness – bevisst oppmerksomt nærvær – handler om å være årvåkent til stede i øyeblikket. Enkle konkrete teknikker trener hjernen, bygger  ”indre lederskap”, og gjør deg i stand til å ta kontroll over din egen hverdag, før den tar kontrollen fra deg. 

Alt vi gjør handler egentlig om dette ene – ønsket om å ha et godt liv. Enten vi er midt i en krevende karriére eller av en eller annen grunn er utenfor arbeidslivet. Om vi er student eller pensjonist, friske eller syke. Vi vil ha det bra, være tilfredse, leve i harmoni med de rundt oss, kjenne oss trygge og lykkelige, være den beste utgaven av oss selv både fysisk og mentalt.
Og livene våre er fulle av mandager med nye forsetter og planer for hvordan vi skal oppnå nettopp dette. 

De fleste av oss går rundt med en følelse av at vi burde/skulle ha rukket å gjøre så mye mer enn vi gjør. Egne og andres forventninger skaper et stress som påvirker oss fysisk og psykisk. Konsentrasjonsvansker, dårlig hukommelse, ustoppelige og konstante tankestrømmer, lav energi og søvnproblemer er vanlige symptomer. Utbrenthet er en av vår tids store folkesykdommer.  

Alle er enige om at det er viktig å trene kroppen og spise sunn mat. Men ikke alle er klar over hvilke muligheter vi har til å forme og påvirke vår egen hjerne, og dermed hvilke valg vi gjør, hvordan vi forholder oss til hendelser i våre liv – kort sagt hvordan vi har det.
Dette er et uhyre spennende felt som forskningsmiljøene gir oss mer og mer kunnskap om. 

Mindfulness handler om å lære å håndtere en omskiftelig og hektisk hverdag med høy grad av kompleksitet. Mindfulness hjelper deg å være helt tilstede i enhver situasjon, fullt ut bevisst egne følelser, reaksjoner og handlinger. Dette er teknikker som hjelper deg å oppnå ro og balanse i jobb og privat. Ved å lære deg Mindfulness vil du få større frihet til å reagere konstruktivt i situasjoner hvor du ellers ville latt deg overmanne av negative tanker og følelser, og reagert på autopilot. 

hjerne

 

Mindfulness
means being awake.
It means knowing
what you are doing

Jon Kabat-Zinn