bilde til ledelse

Nærværende ledelse

Å være en “mindful” leder handler om å virkelig lede – både deg selv og andre.
Det handler om å være i stand til å ha fullt fokus på det du gjør, være tydelig til stede, og klare ”å holde hodet kaldt og hjertet varmt” også når det røyner på.

Aldri tidligere har det vært større kompleksitet i arbeidslivet.  De alle fleste av oss er i stillinger hvor kunnskap, innsikt, relasjoner til andre, og evnen til å håndtere endringsprosesser er helt avgjørende faktorer for å lykkes
Dette krever en ny form for lederskap. 

MINDFULNESS gir deg det verktøyet du trenger for å kunne holde et høyt energinivå og ha det overskuddet som kreves for å skape kreativitet og nytenkning, og bidra til begeistring og motivasjon i din bedrift.
Gjennom Mindfulness trener du deg opp til å kunne observere dine egne tankeproseser – mens de foregår – og dermed bli i stand til å bryte adferdsmønstre og reaksjoner som kan være uhensiksmessige. Du gir deg selv en valgfrihet til å håndtere enhver situasjon med en enda større grad av integritet og autentisk styrke som leder og medmenneske. 

”Jeg ville aldri kunne klare den jobben jeg har som direktør i én av landets 100 største virksomheter, med en rekke styreverv ved siden av, hvis jeg ikke var i stand til mentalt å kun være ett sted i gangen. Det ville ikke kunne la seg gjøre.”

Jesper Brøckner, CEO i Telia Danmark. 

Mindfulness enables leaders to be fully present, aware of themselves and their impact on other people, and sensitive to their reactions to stressful situations.

Harvard Business School Professor,
Bill George 

 

Dette kan du oppnå:
  • Bedre prestasjoner
  • Mestring av stress
  • Styrking av fokus og konsentrasjon
  • Bedre kommunikasjon og relasjonsferdigheter
  • Bli i stand til å sette grenser
  • Å takle stor og kompleks arbeidsmengde
  • Bedre balanse mellom jobb og privatliv
  • Bli bedre rustet til å takle uforutsigbarhet og endringer