Ledelse

Aldri tidligere har det vært større kompleksitet i arbeidslivet.  De alle fleste av oss er i stillinger hvor kunnskap, innsikt, relasjoner til andre, og evnen til å håndtere endringsprosesser er helt avgjørende faktorer for å lykkes

Dette krever en ny form for lederskap.  

Bevisst oppmerksomt nærvær

Å være en “mindful” leder handler om å virkelig lede – både deg selv og andre. 

Det handler om å være i stand til å ha fullt fokus på det du gjør, være tydelig til stede, og klare ”å holde hodet kaldt og hjertet varmt” også når det røyner på.  

Mindfulness gir deg det verktøyet du trenger for å kunne holde et høyt energinivå og ha det overskuddet som kreves for å skape kreativitet og nytenkning, og bidra til begeistring og motivasjon i din bedrift. 

Gjennom Mindfulness trener du deg opp til å kunne observere dine egne tankeproseser – mens de foregår – og dermed bli i stand til å bryte adferdsmønstre og reaksjoner som kan være uhensiksmessige. Du gir deg selv en valgfrihet til å håndtere enhver situasjon med en enda større grad av integritet og autentisk styrke som leder og medmenneske. 

Stadig flere toppledere har oppdaget nytten med å bruke mindfulness i lederrollen, deriblant Jesper Brøckner, CEO i Telia Danmark. Til avisen ”Berlinske” uttalte han følgende: 

”Jeg ville aldri kunne klare den jobben jeg har som direktør i én av landets 100 største virksomheter, med en rekke styreverv ved siden av, hvis jeg ikke var i stand til mentalt å kun være ett sted i gangen. Det ville ikke kunne la seg gjøre.”

Search

Bookmarks

Categories