Print

Kurs

Det er mange måter å lære Mindfulness på, ta kontakt om du ønsker et spesialtilpasset opplegg for din ledergruppe, bedrift eller organisasjon.
For dere som arbeider med barn og ungdommer er vi veldig gjerne med og utformer gode opplegg.
Alle kurs gir et verktøy for stressmestring og selvledelse, tilpasset det moderne mennesket. Enkle, praktiske teknikker hjelper den enkelte til å være helt tilstede i enhver situasjon, fullt ut bevisst egne følelser, reaksjoner og handlinger. Dette er teknikker som trener evnen til å oppnå ro og balanse i jobb og privat.
Mindfulness gir større frihet til å reagere konstruktivt i ulike stressende situasjoner hvor det ellers ville vært lett å la seg overmanne av negative tanker og følelser, og reagert på autopilot. 

Kurs for ledere

Lederkurs i Mindulness kan tilrettelegges spesielt for ledelsen i din bedrift. Kurset kan foregå på arbeidsplassen, ute i naturen, på reise, eller hvor som helst vi mener det er hensiktsmessig. Kursets varighet kan også tilpasses, fra et kort introkurs til et mer omfattende program.

Kurs for bedrifter og organisasjoner

Erfaringer viser at kurs i mindfulness har tydelig positiv virkning på miljøet i bedrifter og organisasjoner, og gir økt prestasjon, bedre trivsel og samhold, og mindre sykefravær. 

Kursene tilpasses den enkelte arbeidsplass/organisasjon, og kan foregå fra én dags innføring til flere måneders omfattende endringsprosesser.
Kurset kan foregå på arbeidsplassen, ute i naturen, eller hvor som helst vi mener det er hensiktsmessig.

2-dagers introkurs

På et introduksjonskurs over to dager får du en grundig innføring i teori og bakgrunn for Mindfulness. Kurset gir et innblikk i hva forskning sier om endringsprosesser i hjernen, og hvorfor Mindfulness virker.  Kurset gir deltakerne et helt konkret verktøy for å bedre sin situasjon og bli i stand til å utnytte eget potensiale maksimalt. Du lærer enkle og svært virkningsfulle teknikker, og får en solid bakgrunn for å kunne implementere Mindfulness i hverdagen. 

Vi gjennomfører 2-dagers helgekurs over hele landet.
Kursene kan også bestilles av ulike grupper, og tilpasses deltakerne.
Minimum antall deltakere 10, max ca 15. 

Kurs i stressmestring, 1 dag

Derfor virker mindfulness mot stress

Kurset er for alle som opplever negativt stress, og ønsker å lære teknikker for å håndtere dette.
KURSET TAR OPP – Hva er stress, hvordan fungerer nervesystemet vårt i stressende situasjoner, og hvordan påvirker det kroppen. Hva er oppmerksomhetstrening (mindfulness), hvordan og hvorfor virker det. Hvilke faktorer skaper stress, og hvordan kan vi trene opp en hensiksmessig måte å takle krevende, uventede og stressende situasjoner.
HVORDAN FOREGÅR DET – Kurset består av både teori, og praktiske øvelser. Vi trener på konkrete teknikker som minsker stress, og vi jobber både i grupper og sammen. I løpet av kurset skal den enkelte deltaker ha bakgrunn til å lage sin egen plan for stressmestring. 

Kursene kan også bestilles av ulike grupper, og tilpasses deltakerne.
Minimum antall deltakere 10, max ca 15. 

8 ukers kurs

Dette er et kurs for deg som er motivert for en endringsprosess i livet ditt, og som ønsker å forplikte deg til en viss grad av egeninnsats og praktisering gjennom minimum 8 uker for å se resultater. Kurset gjør deg i stand til å møte utfordringer i jobb og privat på en bedre måte, og til å kunne fungere i en hektisk og krevende hverdag uten å bli tappet for energi. Du lærer hvordan du kan oppnå mer – og samtidig oppleve mindre stress.
Kurset starter med én innføringsdag, og deretter er det ukentlige kveldssamlinger.

Kursene kan også bestilles av ulike grupper, og tilpasses deltakerne.
Minimum antall deltakere 10, max ca 15. 

Vil du arrangere kurs?

Om du kan tenke deg et kurs i mindfulness der du bor, samarbeider jeg gjerne for å få det til.
Ta kontakt om du vil være medarrangør.