Individuell trening

Dette er et tilbud til alle som som ønsker en skreddersydd innføring i mindfulness. Opplegget blir tilpasset ditt behov og livssituasjon, enten du er leder eller ansatt, yrkesaktiv eller ufør, ung eller gammel. For å få fullt utbytte av kurset må du være  villig til å sette av 15-30 min. daglig til egenpraksis.

Et typisk opplegg vil starte med en 2-timers innføring i metoden. Vi ser på hva forskning sier om hvorfor dette faktisk virker. Vi går gjennom forventninger og målsetninger, og du lærer enkle øvelser som gjør deg i stand til å starte egentreningen.

 Deretter har vi kontakt ca. en gang i uken. Enten gjenom møter, eller via telefon eller internett (Skype). Vi går dypere inn i både teori og praksis, med fokus blant annet på hvordan mindfulness kan øke prestasjonsevnen, gjøre deg bedre i stand til å håndtere stressede situasjoner og kompleksitet  i jobb og privatliv, og til å prioritere og tenke klart under press.

 Metoden styrker evnen til å være våkent og bevisst til stede i ditt eget liv, og gir deg et svært effektivt verktøy til selvledelse og ledelse.

 

Det kan avtales et fast antall timer innledningsvis, eller det kan tilpasses underveis.

 

If we hope to go anywhere or develop ourselves in any way, we can only step from where we are standing. If we don't really know where we are standing... We may only go in circles...

Jon Kabat-Zinn,
Wherever You Go, There You Are

Dette kan du oppnå:
 • Bedre konsentrasjon og evne til fokusering
 • Mer oppmerksom på hva som skjer omkring deg og i deg selv
 • Mer ro
 • Bedre søvn
 • Økt evne til å håndtere pressede situasjoner
 • Bedre hukommelse
 • Mer konstruktiv kommunikasjon
 • Bli en bedre beslutningstaker 
 • Større tilfredshet og velvære
 • Økt evne til å “roe ned” når du har behov for det
 • Økt energi
 • Økt tolmodighet
 • Økt empati og medfølelse
 • Bedre livskvalitet