Omfattende endringsprosesser

Vi kan tilby et helt unikt, skreddersydd opplegg på individnivå for å hjelpe din bedrift gjennom krevende  omstillingsprosesser. 
På svært mange arbeidsplasser er flertallet av de ansatte kunnskapsarbeidere, hvor evnen til å lede både seg selv og andre er helt avgjørende for å lykkes. 
I tøffe omstillingsprosesser er det særlig viktig at fundamentet er solid, at det er gode og konstruktive relasjoner mellom de ansatte, at kommunikasjonen flyter godt, og at alle systemer fungerer på beste måte. 

“Når man går etter ekstraordinære resultater må man ta i bruk
ekstraordinære utviklingsmetoder”  

Jesper Brøckner, CEO Telia Danmark
(som sendte ledergruppen i Telia på kurs i Mindfulness) 

Mindful Way er en del av et et solid nettverk av personer med mange års erfaring i lederutvikling, og med krevende endringsprosesser i bedrift.
Det betyr at vi kan tilføre den kompetansen som dekker ditt behov i de utfordringer bedriften står overfor.
Et mindfulness-basert program kan tilpasses bedriftens ønske og behov, fra et kortere opplegg til opp til et år, og går inn på individnivå fra toppledelse til den enkelte ansatte. Målet er å styrke lederskap, avklare roller, avdekke utfordringer, og skape en felles forståelse for den endringen bedriften har behov for.

Mindfulness is a cutting edge tool that a few first movers are experimenting with

Jochen Reb, assistant professor, Singapore Management University