I bedrift

Kan Mindfulness gi økt trivsel og tilfredshet på arbeidsplassen, øke evnen til fokus og konsentrasjon hos de ansatte, bedre sikkerheten, redusere stress og frustrasjon OG gi økt fortjeneste? 

Ja, mener flere store internasjonale bedrifter som har kurset både ledere og ansatte i Mindfulness.
Carlsberg i Danmark sendte 150 av sine ansatte på kurs. Administrerende direktør i Telia i Danmark har  sørget for at han selv og ledergruppen kurses i nærværende ledelse – eller Mindfulness. Google og Apple gjør det samme.
Også her hjemme får stadig flere bedrifter øynene opp for verdien av mental trening, og sender sine ledere og ansatte på kurs. 

Erfaringene er at dette har positiv virkning på arbeidsmiljøet. Ansatte som praktiserer mindfulness rapporterer blant annet om økt evne til tydelig kommunikasjon, og til en mer hensiktsmessig håndtering av stressende situasjoner. De mener også de har blitt bedre i stand til å takle konflikter, at de har blitt bedre lagspillere, at de har blitt flinkere til å ”tenke ut av boksen” og finne kreative løsninger. Flere nevner dessuten økt energi og livslyst, og at de har blitt bedre i stand til å takle egne fysiske og psykiske plager og kroniske lidelser.  

I mange bedrifter har de ansatte krevende og komplekse arbeidsoppgaver hvor en høy grad av konsentrasjon og presisjon er avgjørende. Enkelte opplever at stress ikke lenger er noe de opplever i perioder, men snarere er noe som vedvarer over tid, og som gir seg utslag i fysiske og psykiske plager. 

Et kurs i mindfulness gir ledelsen og de ansatte et helt konkret verktøy for å bedre sin situasjon og bli i stand til å utnytte eget potensiale maksimalt. De lærer enkle og svært virkningsfulle teknikker, og får en solid bakgrunn for å kunne implementere mindfulness i hverdagen. 

Kursets varighet og omfang kan tilpasses den enkelte bedrift. 

Mindful Way samarbeider med erfarne instruktører med ulik bakgrunn innenfor bedrifts- og organisasjonsutvikling. Det betyr at vi alltid kan tilby den kompetanse som kreves for ulike opplegg.

Klikk her for å lese om omfattende endringsprosesser i bedrifter.

To play symphony
you have to tune
your instrument

Ivar Vehler