Sjef i eget liv

Mindfulness har vist seg å ha svært positiv effekt på barn og ungdom i alle aldre.
Trening i Mindfulness virker direkte inn på utviklingen av kognitive evner, det vil si ferdigheter som konsentrasjon og oppmerksomhet, læring og hukommelse, evnen til planlegging og problemløsning, forståelse og bruk av språk, og bearbeiding av inntrykk.
Mindfulness over tid kan styrke barn og unges evne til å bli bedre observatører av hendelser i eget liv, og gjøre dem istand til å respondere på det som skjer på en hensiksmessig og overveid måte, istedenfor følelsesstyrt og på impuls. 

Mindfulness betyr å være bevisst oppmerksom på hva vi opplever, øyeblikk for øyeblikk. Med åpent sinn, nysgjerrighet, aksept og ikke-dømming.
Mindfulness er også kjent som oppmerksomhetstrening og konsentrasjonstrening

Et spennende verktøy

Vi tilpasser kurs til den enkelte gruppe deltakere, og teknikkene er praktiske og konkrete. Kursene legges opp slik at metoden kan implementeres i daglige aktiviteter.
Avgjørende for å oppnå resultater er at dedikerte voksne (lærere, foreldre, ledere) deltar på kurset og viderefører praksisen sammen med elevene. 

Har du lyst til å lese mer om virkningen av mindfulness hos barn og ungdom?

Trykk her for å lese hva professor Kathrine Weare hos universitetene i Exeter og Southamton skriver.