Introduksjonsforedrag i mindfulness for alle ansatte i Helse Nord-Trøndelag, Namsos

Let_It_Be

(Publisert 19.08.2015)

Tidspunkt: 22 september kl 1800 – 20 00
Sted: Sykehuset Namsos

Frisklivskonsulent Stine Strand i Helse Nord-Trøndelag inviterer alle ansatte i Namsos til et orienteringsmøte om mindfulness. Om det er interesse for det, vil det bli kurs i metoden senere i høst.

Mindfulness – bevisst oppmerksomt nærvær – handler om å være årvåkent til stede i øyeblikket. Enkle konkrete teknikker trener hjernen, bygger ”indre lederskap”, og gjør deg i stand til å ta kontroll over din egen hverdag, før den tar kontrollen fra deg. Det fungerer også godt i forhold til stress.
Mindfulness handler om å lære å håndtere en omskiftelig og hektisk hverdag med høy grad av kompleksitet, noe som absolutt er situasjonen for ansatte innen helse.

Mindfulness hjelper deg å være helt tilstede i enhver situasjon, fullt ut bevisst egne følelser, reaksjoner og handlinger. Dette er teknikker som hjelper deg å oppnå ro og balanse i jobb og privat. Ved å lære deg Mindfulness vil du få større frihet til å reagere konstruktivt i situasjoner hvor du ellers ville latt deg overmanne av negative tanker og følelser, og reagert på autopilot.

Denne introduksjonen vi gi en helt grunnleggende forståelse av hva mindfulness er, og hva det dokumentert er godt for. Om det er interesse for det etter introduksjonen, vil det bli holdt et 1-dagskurs i stressmestring, og 2-dagers og/eller 8-ukers kurs i mindfullness.
Alle ansatte er velkomne, og særlig ledere. Kanskje kan dette være en metode dere kan tenke dere å tilby ansatte som trenger trening i å ta kontroll over stress i hverdagen, og forebygge sykemeldinger.

Introduksjonen vil være gratis for ansatte, men kurs i ettertid må dekkes av den ansatte selv.

Det er begrenset med plasser på introduksjonsforedraget, så gi gjerne tilbakemelding om du eller noen fra din avdeling kommer.

Tilbakemelding gis til
Stine Strand
Frisklivskonsulent
Rehabiliteringsklinikken

Stine.Strand@helse-nordtrondelag.no

Tlf. 74 21 58 48

Vil du arrangere kurs?

Om du kan tenke deg et kurs i mindfulness der du bor, samarbeider jeg gjerne for å få det til.
Ta kontakt om du vil være medarrangør.