En sterk historie om endring

(29.10.13) Jeremy Hunter er professor ved Peter F. Drucker School of management, og bruker mindfulness i sin undervisning i ledelse og selv-ledelse. 

Foredaget er en sterk fortelling om endringsprosesser både i eget liv og for andre som har deltatt Hunters mindfulness-program.  

Hunter oppfordrer oss til å ta ansvar for våre egne liv, gjennom en bevisst, oppmerksom tilstedeværelse i alt vi gjør. 

«Attention is the secret ingredient that connects us to ourself and others», sire Hunter, og avslutter foredraget med følgende ønske: «I wish we became worriers of our own journey, because when we do, we change our heart, our mind and our future. 

Et inspirerende foredrag, vel verdt å bruke 15 minutter på.

 

Search
Bookmarks
Categories